Knitted doll Sonechka, part 1: body – Katkarmela о вязании

Knitted doll Sonechka, part 1: body – Katkarmela о вязании